Dr Sobczak edu

Learn more

Aktualności

Barbara Sobczak ITI Fellow z Polski

W dniu 13. listopada 2017 roku ITI Basel ogłosiło nazwiska kolejnych posiadaczy ITI Fellowship z Polski

 

Wśród nich tytuł ITI Fellow otrzymuje Doktor Barbara Sobczak.

ITI Polska jest niezmiernie dumna i przesyła swoje gratulacje!

Wspólnie z innymi ITI Fellow z naszego kraju, utworzą zespół, który zbuduje silną sekcję ITI Polska, którą w przyszłości będą reprezentować na wydarzeniach ITI oraz spotkaniach ITI Fellows.

Dziękujemy im za dotychczasowy wkład i rozpowszechnianie idei edukacji ITI (International Team for Implantology).

This website uses cookies. If you accept the use of cookies, they will be stored in the memory of your browser. If you do not agree, we regrettably will not be able to guarantee the full functionality of the website. To find out what cookies are and the information clause concerning the processing of personal data, please check our privacy policy.
I have read the privacy policy, I agree and accept the settings