Dr Sobczak edu

Learn more

Aktualności

DDS MSc Barbara Sobczak

Dr Barbara Sobczak uzyskała tytuł Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie Nad Menem.

Dr Barbara Sobczak skończyła studia przed czasem. W historii Uniwersytetu została:

 


1. Pierwszą osobą w tak młodym wieku, która skończyła studia przed zakończeniem programu MOI
2. Pierwszą kobietą, która skończyła studia przed zakończeniem programu MOI
3. Tylko czterem osobom w historii programu udało się skończyć studia przed zakończeniem programu MOI

Jesteśmy bardzo dumni, że mamy w zespole takiego implantologa.
Gratulujemy sukcesu!

Dr Barbara Sobczak got her medical title of Master of Science in Oral Implantology on Goethe Universitat in Frankfurt am Main.

Dr Barbara Sobczak graduated ahead of time. In the whole history of Goethe Universitat, dr Barbara Sobczak became:
1. First joungest person, who graduated before the end of MOI program
2. First woman, who graduated before the end of MOI program
3. Only four people in history of the program managed to finish studies before the end of MOI program

We are very proud, that we have such an implantologist in our team.
Congratulations!

 

This website uses cookies. If you accept the use of cookies, they will be stored in the memory of your browser. If you do not agree, we regrettably will not be able to guarantee the full functionality of the website. To find out what cookies are and the information clause concerning the processing of personal data, please check our privacy policy.
I have read the privacy policy, I agree and accept the settings