Dr Sobczak edu

Learn more

Aktualności

Światowy Kongres Masters of Oral Implantology

oraz
III Edycja konferencji implantologicznej Meet The Master oraz

​8. grudnia 2017

Wśród naszych prelegentów - wykładowca - BARBARA SOBCZAK DDS, M.SC.
Kraj pochodzenia - POLSKA
Temat wykładu - Porównanie flory bakteryjnej związanej z zapaleniem typu periimplantis u pacjentów z współwystępującą chorobą przyzębia i niecierpiących na chorobę przyzębia – badanie retrospekcyjne.
Doktor Barbara dała doskonały wykład na temat bakterii.

Gratulujemy!!

This website uses cookies. If you accept the use of cookies, they will be stored in the memory of your browser. If you do not agree, we regrettably will not be able to guarantee the full functionality of the website. To find out what cookies are and the information clause concerning the processing of personal data, please check our privacy policy.
I have read the privacy policy, I agree and accept the settings